VIN overenie stočených kilometrov

Vyhľadávanie v databáze vozidiel s podozrením na zmenu stavu tachometra (odometra) znížením počtu najazdených kilometrov.Zdroje:
SOVA Česká republika
EMARK Systems - CarScraper
Pomohli Vám tieto informácie?
Prispejte nám na prevádzku:Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)

Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015