Operatívny leasing

Rozmýšľali ste už nad outsourcingom vozového parku? Viete, že takto môžete ušetriť až 40% nákladov? Operatívny lízing predstavuje prenájom automobilov a poskytovanie služieb spojených s ich prevádzkou, pričom nájomca má možnosť kumulácie zliav vyplývajúcich z našich veľkoodberateľských vzťahov s dodávateľmi vozidiel, pneumatík, PHM, servisných služieb....

Ponúkame Vám Operatívny lízing:

  • dlhodobý prenájom vozidla s možnosťou doby nájmu 1 až 5 rokov,
  • V cene mesačnej splátky sú štandardne zahrnuté všetky služby a povinnosti spojené s prevádzkou motorového vozidla :
  • obstaranie vozidla bez akontácie
  • zaistenie kompletnej administratívy a prehľadu nákladov na jednotlivé vozidlá,
  • mimosúvahové financovanie na základe stabilnej mesačnej splátky bez vstupnej akontácie,
  • starostlivosť o technický stav, servis, výmenu a uskladnenie pneumatík a ďalšie doplnkové služby,
  • 24-hodinový „hot-line servis" a náhradné vozidlo,
  • zabezpečenie poistenia s rozšíreným limitom, komplexné riešenie poistných udalostí,
  • plnenie všetkých daňových a iných legislatívnych povinností
  • garanciu mobility od dátumu podpisu zmluvy. To znamená, že pokiaľ si objednáte od nás vozidlo s časom dodania cca 2-3 mesiace, zabezpečíme Vám vozidlo v rovnakej kategórii už odo dňa podpisu zmluvy, bez zmeny výšky nájmu.

Výhodou operatívneho lízingu je, že nájomca v pravidelných splátkach nespláca celú hodnotu automobilu, ale len tú časť, ktorá predstavuje jeho ekonomické opotrebenie počas doby nájmu. Toto opotrebenie je vyjadrené ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou vozidla, ktorá je stanovená tak, aby bolo vozidlo po skončení doby nájmu predajné na trhu v SR. Riziká nastavenia zostatkovej hodnoty znáša v plnom rozsahu naša lízingová spoločnosť.

Vyberte si nový firemný automobil a ostatné nechajte na nás!

Vyžiadajte si kalkuláciu na Vaše nové auto
Tu si môžete pozrieť vzorové príklady

Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015