Leasing technológií

Prečo obstarávať technologické zariadenia formou leasingu? Technológia
 • Pružnejšia forma financovania
 • Daňovo zvýhodnená forma obstarávania majetku
  (rýchlejšie odpisovanie oproti priamej kúpe)
 • Leasingové splátky sú plne uznaným daňovým nákladom
 • Neviaže finančné prostriedky (vyrob – predaj – zaplať)
 • Výhodnejšie sadzby poistenia zariadení, poistné zahrnuté v splátkach

Čo môže byť predmetom financovania:
 • Zdravotnícka technika
 • Kovospracujúce stroje a technologické linky
 • Gastronomické a potravinárske zariadenie

Ponuka pre bytové spoločenstvá: Kotolňa
 • Financovanie kotolní
 • Financovanie výťahov

Parametre financovania:
 • Doba financovania: 12 – 60 mesiacov
 • Splátky: mesačné, štvrťročné
 • Výška nultej splátky: stanovená v závislosti od ceny a typu predmetu financovania

Daňové výhody:
 • leasing je plne uznaným nákladom
 • možný odpočet z istiny aj z úroku (pri kúpe nových nehnuteľností)

Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015