Financovanie

Nové vozidlá

Financovanie nových osobných a úžitkových automobilov  je možné jednou z nasledovných foriem:

Finančný  leasing   -  doba leasingu  36 – 60 mesiacov

 
Výhody : 

- rovnomerné splácanie
- pravidelné zaťaženie firemného rozpočtu
- pri užitkových automobiloch rovnomerná vratka DPH (zo splátky)
- výhodnejšie úročenie
- zvýhodnené odpisovanie  pre podnikateľské subjekty
- vozidlo po splatení zostáva vo Vašom majetku
- zvýhodnené sadzby poistného

Úver - doba úveru  6 – 60 mesiacov

 
Výhody :

- rovnomerné splácanie
- pravidelné zaťaženie firemného rozpočtu
- pri užitkových automobiloch  vratka DPH z celej hodnoty vozidla už pri kúpe
- vozidlo po splatení zostáva vo Vašom majetku
- zvýhodnené sadzby poistného

Splátkový predaj  - doba splatnosti  6 – 24 mesiacov

 
Výhody:

- rovnomerné splácanie
- možnosť splatenie zostatku kúpnej ceny  kedykoľvek bez poplatkov
- pri užitkových automobiloch  vratka DPH z celej hodnoty vozidla už pri kúpe
- zvýhodnené sadzby poistného
- vozidlo po splatení zostáva vo Vašom majetku

Krátkodobý a dlhodobý prenájom   -  doba nájmu  3 dni  – 24 mesiacov

 
Výhody :

- splácanie nájmu v mesačných splátkach
- pravidelné zaťaženie firemného rozpočtu vrátane nákladov na prevádzku vozidla
- pri užitkových automobiloch rovnomerná vratka DPH (zo splátky)
- k dispozícii náhradné vozidlo
- všetky výdavky  na prevádzku a údržbu môžu byť zahrnuté v splátkach


Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015