Registračný poplatok pri prepise vozidla

Aktualizované - 1.7.2023

Kalkulačka pre výpočet registračného poplatku.
Poplatok sa uhrádza pri 1. prihlásení vozidla do evidencie vozidiel ako aj pri každom ďalšom prepise vozidla.
Vzťahuje sa na vozidlá kategórie L (motocykle), M1 (osobné automobily) a N1 („dodávky“) s viac ako 3 miestami na sedenie.
Výkon motora:
Vek vozidla:
Výška poplatku:  €
Uvedené výpočty majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné.
Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - NOVÉ Správne poplatky od 1.7.2023
<https://www.minv.sk/?nove_spravne_poplatky>

Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015