Registračný poplatok pri prepise vozidla

Kalkulačka pre výpočet registračného poplatku.
Poplatok sa uhrádza pri 1. prihlásení vozidla do evidencie vozidiel ako aj pri každom ďalšom prepise vozidla.
Vzťahuje sa na vozidlá kategórie L (motocykle), M1 (osobné automobily) a N1 („dodávky“) s viac ako 3 miestami na sedenie.
Výkon motora:
Vek vozidla:
Výška poplatku:  €
Uvedené výpočty majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné.
Zdroj: NRSR, Návrh z 23. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
<http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=432820>

Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015