Kontaktné informácie Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnostiWüstenrot poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnostiKaradžičova 17 825 22 Bratislava 26
IČO31 383 408
Obchodný registerZapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.757/B
Zákaznícky servis(+421) 2 57 88 901
Hlásenie škôd(+421) 2 57 889 902
Asistenčná služba(+421) 2 57 889 333 (pre PZP) (+421) 2 57 889 777 (pre havarijné poistenie)
E-mail info@wuestenrot.sk
Web stránky www.wuestenrot.sk
Sociálne siete Facebook

Údaje pre platby poistného za povinné zmluvné poistenie uzatvorené online

Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu:2628844101 / 1100
IBAN kód:SK68 1100 0000 0026 2884 4101
SWIFT kód:TATRSKBX

Údaje pre platby poistného za cestovné poistenie

Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu:2628844101 / 1100
IBAN kód:SK68 1100 0000 0026 2884 4101
SWIFT kód:TATRSKBX

Údaje pre platby poistného za poistenie domu, bytu a domácnosti

Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu:2628844101 / 1100
IBAN kód:SK68 1100 0000 0026 2884 4101
SWIFT kód:TATRSKBX


Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015