Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov – NEWSLETTER a informácie k produktom

Poučenie o spracovaní osobných údajov

Na účely zasielania informačných noviniek a informácii k našim produktom (ďalej newslettra) spracúva spoločnosť LT Profit s.r.o., IČO: 36313866 , K výstavisku 527/4, Trenčín (ďalej len „spoločnosť ) osobné údaje príjemcov newsletteru. V tomto dokumente Vás informujeme o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame, a aké sú Vaše práva v oblasti ochrany údajov.

Aké osobné údaje spoločnosť spracúva a na aké účely?

V súvislosti s newslettrom, spracovávame Vašu e-mailovú adresu, na ktorú newsletter posielame. Právnym základom na spracovanie je Váš súhlas, ktorý ste udelili pri prihlásení sa na odber newslettra.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Osobné údaje zozbierané na účely newslettra neposkytujeme tretím stranám. A taktiež pri spracovaní nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame do odvolania Vášho súhlasu. Súhlas môžte odvolať odhlásením sa z newslettra označením príslušného políčka v závere e-mailu, alebo zaslaním žiadosti o odstránenie Vašich údajov na e-mailovú adresu ochrana@ltprofit.sk

Aké sú Vaše práva?

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracovávame, môžte požiadať o ich opravu.
Máte právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas odvoláte odhlásením sa z odberu newslettra.
Máte právo na výmaz osobných údajov, keď zanikne dôvod na ich spracovanie (t.j. keď prestaneme posielať newsletter, alebo keď svoj súhlas odvoláte ).

Kam sa môžte obrátiť pre ďalšie informácie :

V prípade akýchkoľvek otázok alebo námietok voči spracúvaniu osobných údajov  nás kontaktujte na ochrana@ltprofit.sk, alebo na ktoromkoľvek tel. čísle spoločnosti, ktoré sú uvedené na www.LTProfit.sk
Ak sa nám nepodarí uspokojivo vyriešiť Vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.
Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015