Kontaktné informácie Union poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnostiUnion poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnostiBajkalská 29/A 813 60 Bratislava
IČO313 220 51
Obchodný registerZapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.383/B
Zákaznícky servis0850 111 211 (+421) 2 2081 1811
Fax(+421) 2 53 42 11 08
Hlásenie škôd0850 111 211 (+421) 2 2081 1811
Asistenčná služba0850 111 211 (+421) 2 2081 1811
E-mail union@union.sk
Web stránky www.union.sk
Sociálne siete Facebook Google+

Údaje pre platby poistného za povinné zmluvné poistenie uzatvorené klasicky

Banka: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:331555 / 0200
IBAN kód:SK72 0200 0000 0000 0033 1555
SWIFT kód:SUBASKBX

Údaje pre platby poistného za povinné zmluvné poistenie uzatvorené online

Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu:2627080680 / 1100
IBAN kód:SK82 1100 0000 0026 2708 0680
SWIFT kód:TATRSKBX

Údaje pre platby poistného za cestovné poistenie

Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu:2627080680 / 1100
IBAN kód:SK82 1100 0000 0026 2708 0680
SWIFT kód:TATRSKBX
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:6600547090 / 1111
IBAN kód:SK59 1111 0000 0066 0054 7090
SWIFT kód:UNCRSKBX

Údaje pre platby poistného za poistenie domu, bytu a domácnosti

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:6600547090 / 1111
IBAN kód:SK59 1111 0000 0066 0054 7090
SWIFT kód:UNCRSKBX


Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015