Kontaktné informácie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnostiKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnostiŠtefánikova 17 811 05 Bratislava
IČO315 955 45
Obchodný registerZapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.3345/B
Zákaznícky servis0800 112 222
Hlásenie škôd0850 111 566 (+421) 2 5262 7282
Asistenčná služba18 118 (SR) (+421) 2 6353 2236
E-mail info@kpas.sk
Web stránky www.kpas.sk
Sociálne siete Facebook

Údaje pre platby poistného za povinné zmluvné poistenie uzatvorené online

Banka: Slovenska sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:0178195386 / 0900
IBAN kód:SK28 0900 0000 0001 7819 5386
SWIFT kód:GIBASKBX
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (Dexia)
Číslo účtu:1200222008 / 5600
IBAN kód:SK87 5600 0000 0012 0022 2008
SWIFT kód:KOMASK2X

Údaje pre platby poistného za poistenie domu, bytu a domácnosti

Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (Dexia)
Číslo účtu:1200222008 / 5600
IBAN kód:SK87 5600 0000 0012 0022 2008
SWIFT kód:KOMASK2X


Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015