Kontaktné informácie AXA pojišťovna, a.s.

Úplný názov spoločnostiAXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo spoločnostiKolárska 6 811 06 Bratislava
IČO36 857 521
Obchodný registerZapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č. 1576/B
Zákaznícky servis(+421) 2 2929 2929
Fax(+421) 2 5949 1112
Hlásenie škôd(+421) 2 2929 2929
Asistenčná služba(+421) 2 2929 2929
E-mail info@axa.sk
Web stránky www.axa.sk
Sídlo centrályAXA pojišťovna, a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Česká republika
IČO centrály281 95 604
Obchodný register centrályZapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 12826

Údaje pre platby poistného za povinné zmluvné poistenie uzatvorené online

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:1027071110 / 1111
IBAN kód:SK55 1111 0000 0010 2707 1110
SWIFT kód:UNCRSKBX


Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015