Kontaktné informácie Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnostiAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnostiDostojevského rad 4 815 74 Bratislava
IČO35 901 624
Obchodný registerZapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.196/B
Zákaznícky servis0800 122 222 (+421) 2 496 15 677
Fax(+421) 2 57 106 891
Hlásenie škôd0800 122 222 (+421) 2 496 15 677
Asistenčná služba0800 122 222 (+421) 2 529 33 112 (pre klientov s Mondial Assistance)
E-mail allianzsp@allianzsp.sk
Web stránky www.allianzsp.sk
Sociálne siete Facebook Youtube

Údaje pre platby poistného za povinné zmluvné poistenie uzatvorené online

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:0255096403 / 7500
IBAN kód:SK52 7500 0000 0002 5509 6403
SWIFT kód:CEKOSKBX
Banka: Slovenska sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:0631968405 / 0900
IBAN kód:SK53 0900 0000 0006 3196 8405
SWIFT kód:GIBASKBX
Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu:2622740600 / 1100
IBAN kód:SK34 1100 0000 0026 2274 0600
SWIFT kód:TATRSKBX
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:6617773000 / 1111
IBAN kód:SK66 1111 0000 0066 1777 3000
SWIFT kód:UNCRSKBX
Banka: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu:4040237705 / 3100
IBAN kód:SK04 3100 0000 0040 4023 7705
SWIFT kód:LUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:35-1438012 / 0200
IBAN kód:SK48 0200 0000 3500 0143 8012
SWIFT kód:SUBASKBX
Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu:2626006702 / 1100
IBAN kód:SK17 1100 0000 0026 2600 6702
SWIFT kód:TATRSKBX

Údaje pre platby poistného za cestovné poistenie

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:0255096403 / 7500
IBAN kód:SK52 7500 0000 0002 5509 6403
SWIFT kód:CEKOSKBX
Banka: Slovenska sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:0631968405 / 0900
IBAN kód:SK53 0900 0000 0006 3196 8405
SWIFT kód:GIBASKBX
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:6617773000 / 1111
IBAN kód:SK66 1111 0000 0066 1777 3000
SWIFT kód:UNCRSKBX
Banka: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu:4040237705 / 3100
IBAN kód:SK04 3100 0000 0040 4023 7705
SWIFT kód:LUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:35-1438012 / 0200
IBAN kód:SK48 0200 0000 3500 0143 8012
SWIFT kód:SUBASKBX
Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu:2627006704 / 1100
IBAN kód:SK10 1100 0000 0026 2700 6704
SWIFT kód:TATRSKBX


Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015