Predložil Vám Váš dodávateľ ojazdeného vozidla ponuku na jeho financovanie?
Zdá sa Vám drahá?
Pošlite nám ju naskenovanú na obchod@ltprofit.sk - pošleme Vám lepšiu.

Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015